Presentació

Una valoració, taxació o perícia immobiliària o mobiliària és un dictamen sobre el valor de mercat d’un be, emesa pel que disposa de coneixements tècnics i experiència pràctica del mercat, i per poder ser validat per tercers ha de ser emès per qui es troba inscrit al seu corresponent col·legi oficial, com és el cas de Valoracions Garzón.

Valoraciones Garzón Billets i planols

Valoraciones Garzón ho composa un equip de professionals amb una amplia experiència en diferents sectors de las valoracions i peritacions (Gemmòlegs, arquitectes, arquitectes tècnics, perits judicials, experts en art, experts en seguretat…), que conten amb una amplia experiència tant de part como judicialment.

Oferim un servei especialitzat per cada client amb rapidesa, professionalitat, discreció i imparcialitat.

Pre-taxació on-line 6 euros Valoracions Garzón

Ara li oferim un servei de pre-taxació on-line amb resposta en un màxim de 48 hores.